TEST 2- "Liczby wymierne"

(dla ucznia klasy VI)

060.gif (10872 bytes)

  1. Która z podanych liczb jest mniejsza od -3?

              A.           -2

           B.           -4

           C.           4

  2. Liczbą przeciwną do -2 jest liczba:

A.              -2

B.               3

C.               2
             

  3. Oblicz wartość wyrażenia      2 - (-5) + 8 - 10.

A.              3
B.              5
C.             -4

  4. Jaką liczbą należy uzupełnić graf ?

001.gif (2317 bytes)

A.          -36
B.          -4
C.           4

  5. Liczby na rysunku oznaczają położenie względem poziomu morza. Odczytaj, jaka jest odległość między mewą a rybą.

002.gif (22977 bytes)

          A.              31 m

          B.             -31 m

          C.              3 m

  6. Dany jest pewien zbiór liczb (poniżej). Uporządkuj go od liczby najmniejszej do największej.

Image31.gif (1155 bytes)

 

A.      Image32.gif (1151 bytes)


B.       Image34.gif (1150 bytes)


C.       Image33.gif (1152 bytes)

  7. Jaka liczba kryje się pod kleksem ?

003.gif (2691 bytes)

A.                 -2Image55.gif (886 bytes)

B.                           Image137.gif (898 bytes)

C.                           7

  8. Która liczba jest zapisem dziesiętnym ułamka    Image10.gif (884 bytes)    z dokładnością do części setnych ?

A.         0.66
B.          0.667
C.          0.67

  9. Oblicz wartość wyrażenia

Image20.gif (1346 bytes)


             A.         Image10.gif (884 bytes)

           B.          Image13.gif (888 bytes)

           C.             1

  10. Oblicz wartość wyrażenia

 Image41.gif (1091 bytes)

A.          Image137.gif (898 bytes)          

B.             0


C.             1.5